1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Laptopbacninh.com không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

Khi bạn liên hệ đặt hàng, thông tin cá nhân mà Laptopbacninh.com  thu thập bao gồm:

Họ và tên

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về dịch vụ

Tên sản phẩm

Số lượng

Thời gian giao nhận sản phẩm, thông tin người nhận sản phẩm (nếu người nhận khác người đặt) 

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được Laptopbacninh.com sử dụng trong nội bộ hộ kinh doanh và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

– Hỗ trợ khách hàng

– Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ

– Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn

– Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.

– Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn;

 3. Thời gian lưu trữ thông tin

Đối với thông tin cá nhân, Laptopbacninh.com  chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi mail về  laptopbacninh.com@gmail.com

 4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

  Hộ kinh doanh Trung Tâm Laptop Bắc Ninh

  Showroom tại Bắc Ninh:  Số 324, Ngô Gia Tự, Phường Tiền An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. (đối diện Khách sạn mường thanh).

  Số điện thoại: 0983.380.439

  Website: https://laptopbacninh.com

  Email:  laptopbacninh.com@gmail.com

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thành viên muốn cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu Laptopbacninh.com thực hiện việc này.

Bạn có thể liên hệ địa chỉ email: laptopbacninh.com@gmail.com hoặc số điện thoại: 0983 380 439  để yêu cầu Laptopbacninh.com  chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Tại Laptopbacninh.com , việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được mật. Laptopbacninh.com cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. Laptopbacninh.com  cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:

– Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng

– Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại

– Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Laptopbacninh.comđến địa chỉ Công ty hoặc qua email.

Email:  laptopbacninh.com@gmail.com

Điện thoại: 0983 380 439

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.